Gri Rent Araç Kiralama

Araç Kiralama Koşulları

GENEL KOŞULLAR

 1. Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklayan koşullara uyulması şartıyla kiracı önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile beş lastiği Mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belgeler (Trafik Ruhsatnamesi, Harita vb.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığım, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yer geri vereceğini, kabul etmiştir.
 2. Aşağıda sayılan durumlarda kiracı araca hiçbir şekilde kullanmayacağım öncelikle kabul eder.
  1. Gümrük yasaları, T.C. kanunu ve diğer yasalara taşınması ve suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasının ve diğer gayri kanuni işlerde
  2. Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında
  3. Yarış, hız tayini, rally, sağlamlık denemesi ve motor sporları ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda ve aracın trafik kurallarına uygun olmayan bir biçimde kullanmamayı ve kullandırmamayı
  4. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,
  5. Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözleşmeyle ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada,
 3. Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yada uluslararası ehliyetin ibrazı gereklidir. Kiracı aracı üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır.
 4. Kiracı, seyir dışında aracı, güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunamazsa gelecek ilk 45 gün süreyi kiralayan, kiracıdan talep edebilir.
 5. Kiracı aracı kiralayana teslim anında araca ait belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade edilmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
 6. Aracın, her hangi olay nedeniyle kiracının kusuru olsun yada olmasın, yetkili makamlarca müsaadeleri veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirasını kiracı ödemeyi kabul eder.
 7. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir, buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu hareket etmemesi durumunda kiraladığı yere getirilmesi için yapılan harcamaları kiracıya ait olup kiralayan aracın günlük ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden  tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyona bildirecek, onay alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı faturalar kiracıya ödenecektir.
 8. Yakıt ücreti kiracıya aittir.
 9. Kiracı eksiksiz çalışır durumda, arızasız ve hasarsız olarak teslim aldığı aracı yine eksiksiz ve teslim aldığı gibi iade etmekle mükelleftir.
 10. Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesaplanır.
 11. Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödemek olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği uzatmaktanda kaçınabilir.
 12. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.
 13. Kiracı kiraladığı aracı  bir başkasına devir temlik ve kira lişikisiyel kiraya veremez. Kiralanan aracı yurt dışına çıkaramaz.
 14. Kiracı ile Kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar ANKARA Mahkemeleri ve icra dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.
 15. Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri, devir, temlik edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhütte aykırılık, kiralayana derhal aracı geri verilmesini, herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.
 16. Kiracının talep etmesi halinde, sigorta kapsamını genişleten ek sigortalar satın alınabilir.
 17. Kiralanan araçta hasar ve veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracı servise ulaştırılması aşamasında, Gri Rent A Car ofislerinden ya da Gri Rent A Car Yol Yardım çağrı merkezinden destek alınmaması halinde çekici maliyeti kiracı tarafından ödenecektir.
 18. Kiracı, kiraladığı araçla ilgili olarak sözleşme sırasında ve/veya sonradan ortaya çıkacak her türlü zarar, trafik cezası, köprü geçiş ihlali, hasar, vb tüm konulara ilişkin olarak kiraya verene bildirmiş olduğu kredi kartından kiraya verenin dilediği gibi çekim yapmasına şimdiden rıza gösterdiğini, bu konuyla ilgili herhangi bir itirazı olmadığını, bankaya yapacağı bir itiraz olursa kiraya verenin bu belge ile bankanın kiraya verene ödeme yapması gerektiğini şimdiden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir.
 20. Kiracı aracı kararlaştırılan günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için GRİ RENT A CAR’a başvuracak ve onayını alacaktır, Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, Kiracının aracı hukuka aykırı olarak yed dinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.
 21. Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir.
 22. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde, alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil- örn:0-0,30 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında,  Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri v.b.) gibi durumlarda araç kullanılmayacaktır.

Araç Kiralama Koşulları

 1. SÜRÜCÜ BELGESİ VE YAŞ SINIRLAMALARI

Araç Kiralamak için en az 21 yaşını doldurmuş olmanız ve en az 1 yıllık B grubu ehliyet sahibi olmanız gerekmektedir.

 • Ekonomi segmentinde bulunan araçları kiralayabilmek için en az 21 yaşında ve 1 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. 19-21 yaş aralığında ve 1 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödeyerek ekonomik gruptan araç kiralayabilmektedir.
 • Konfor segmentinde bulunan araçları kiralayabilmek için en az 23 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. 21-23 yaş aralığında ve 2 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödeyerek konfor grubundan araç kiralayabilirler.
 • Prestij segmenti araçları kiralayabilmek için en az 25 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. 23-25 yaş aralığında ve 2 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödeyerek Prestij grubundan araç kiralayabilirler.
 • Premium segment araçları kiralayabilmek için en az 27 yaşında ve 3 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. 25-27 yaş aralığında ve 3 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödeyerek premium gruptan araç kiralayabilirler.
 • Lüks segment araçları kiralayabilmek için en az 27 yaşında ve 3 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. Lüks segment araçlarda Genç Sürücü uygulanamaz.
 • VAN segment araçları kiralayabilmek için en az 25 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. Lüks segment araçlarda Genç Sürücü uygulanamaz.
SegmentYaşGenç Sürücü uygulanabilir yaş aralığı
EKONOMİ2119-21 Yaş ArasıEn az 1 Yıl
KONFOR2321-23 Yaş ArasıEn az 2 Yıl
PRESTİJ2523-25 Yaş ArasıEn az 2 Yıl
PREMİUM2725-27 Yaş ArasıEn az 3 Yıl
LÜKS27-En az 3 Yıl
VAN25-En az 2 Yıl

PROVİZYON UYGULAMASI

"KİRACI nın kredi kartından KİRALAYAN tarafından ön provizyon sorgulaması yapılarak, belli bir miktar blokaj konulacaktır. Kiralanan araç kiracı tarafından geri teslim edildiğinde bloke edilen bu miktar banka tarafından 10 ila 30 gün içinde otomatik olarak kaldırılacaktır. 

Araç kira ücreti dışında, araç gruplarına göre belirlenmiş ve 1.500 TL ila 5.000 TL arasında değişiklik gösteren teminat tutarları kiralama başlangıcında kiracının şahsi kredi kartından bloke edilmektedir. Üst sınıf araç grupları için 3.500 / 5.000 TL tutarındaki depozito ödemesi farklı bankalardan şahsınıza ait iki  ayrı kredi kartı ile yapılmalıdır.

FİYATLARA DÂHİL OLAN VE OLMAYAN HUSUSLAR

Fiyatlara %20 Katma Değer vergisi dahildir. Günlük araç kiralama hizmetinde kilometre kullanım hakkı günlük 400 km olmak şartı ile 30 gün ve üzeri kiralamalarda, kontrat başına 3000 km ile sınırlıdır. Aylık araç kiralama hizmetinde kilometre kullanım hakkı 3000 km ile sınırlıdır. Kilometre aşım ücreti araç grup bazında değişkenlik göstermekte olup detaylı bilgiyi rezervasyon merkezimizden veya ofislerimizden alabilirsiniz. Akaryakıt, Ferdi Kaza Güvencesi, Mini Hasar Güvencesi, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvencesi, Tek -Yön Ücreti, Ofis müsaitlik durumuna göre Teslim Etme / Teslim Alma Ücreti (0-26 km arası), Bebek Koltuğu, Navigasyon, Ek Sürücü ile Köprü ve Otoyol Geçiş Cihaz- Kart Kullanım Ücreti ayrıca hesaplanır. Araçların müşteriye teslimi mevcut yakıt ile teslim edilir.  Eksik veya boş depo yakıt ile iade edilen araçlarda, yakıt farkı, hizmet ücreti ile birlikte tahsil edilir.
Kilometre aşım ücreti araç segmenti bazında değişkenlik göstermekte olup detaylı bilgiyi rezervasyon merkezimiz ve kiralama esnasında ofislerimizdeki danışmanlarımızdan alabilirsiniz.

İptal / İade Şartları

Ön ödemeli rezervasyonlar rezervasyon saatinden 24 saat evveline kadar hiçbir ücret kesintisi olmadan iptal edilebilir. Rezervasyon saatine 24 saatten az bir zaman kalmışsa ve iptal edilmek isteniyorsa toplam kiralamanın ilk gün bedeli iade edilmez. Bu durumda rezervasyon kira günü bir gün ise iade yapılmaz.

TEK YÖN ÜCRETLERİ

Aracın bir şehirden teslim alınıp başka bir şehre iadesi durumunda Gri Rent A Car tarafından öngörülmüş olan tek yön ücreti uygulanır. Ücret bilgileri ofis bazında değişiklik göstermekte olup rezervasyon aşamasında görülebilir. Detaylı bilgiyi Rezervasyon Merkezi’mizi arayarak alabilirsiniz.

EK SÜRÜCÜ HİZMETİ

Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi ve/ veya kişilerce kullanılabilmesi için ek sürücüye ait Sürücü Belgesi bilgilerinin, ek ücretli olarak , Kira Sözleşmesi’ne eklenmesi ile mümkündür. Kira sözleşmesinde yer almayan kullanıcı ve veya kullanıcılar tarafından her hangi bir kaza durumunda tüm güvenceler geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi / kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar. Fiyat ve ayrıntılı bilgi için Rezervasyon Merkezi’mizi arayabilirsiniz. (Ek sürücü kiralama koşulları Sürücü Belgesi ve Yaş Sınırlamalarında bulunan koşullarla aynıdır.)

ARAÇ TESLİM ETME VE TESLİM ALMA HİZMETİ

Rezervasyonunu yapmış olduğunuz araç, ofislerimizde sizlere bilgi verilerek, Kredi Kayıt Bürosu’nun Findeks uygulaması ile kredi notunuzun kontrolü ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Ön ödemeli yapılan rezervasyonlarda kredi limitiniz uygun görülmediği takdirde araç kiralama bedeli 3 ila 5 iş günü içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

ARAÇ İADE SÜRESİ

Olası gecikmeler durumunda:

 • 2 saat üzeri gecikme durumunda, o tarihte geçerli olan araç kiralama bedelinin 1/3’ü
 • 3 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan araç kiralama bedelinizin 2/3’ü
 • 4 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartınızdan yapılacaktır.
 • Teslim ya da alış saatiniz şube kapanma saatinde ise o saatte aracı teslim ya da iade etmeniz gerekmektedir. 2 saate kadar gecikme opsiyonu, şube kapanış saatinde teslim ya da iade saatine sahip kiralamalar için geçerli değildir.

ÖDEME KOŞULLARI

Toplam kiralama tutarı ve güvence bedelleri, kiralamanın başında, aracı kiralayan kişiye ait üzerinde, kendi adı-soy adı ve kredi kartı numarasının olduğu şahsına ait kredi kartı ile tahsil edilir. Nakit ödeme uygulaması bulunmamaktadır.

Kira anlaşması kiralama esnasında açılır ve kiralama yapılan ülkenin kanun ve uygulamalarına göre düzenlenir. Gerçekleşecek kiralamalarda Gri Rent A Car Genel Kiralama Koşulları geçerlidir.

Kiralamanın sonunda oluşabilecek olan fatura tutarı farkı ise kiralama noktasında tahsil veya iade edilir. Kredi kartı sahibinin kiralama esnasında şahsen bulunması gerekmektedir. Başkasına ait kredi kartı ile kiralama yapılamaz. Müşteri tarafından ibraz edilen kredi kartından, kiralama bedeline ek olarak, kiralanacak araç marka ve modeline göre belirli oranda depozit tahsilatı yapılmaktadır. Bu sebeple (kira ve depozit toplam bedeli kadar) limit müsaitliğinin olması gerekmektedir. Depozit olarak tahsil edilen tutar kiralama bitiminde, varsa yukarıda belirtilen ek hizmet, güvenceler, eksik yakıt, hasar, ceza vb. gibi rezervasyonda bulunmayan bedeller düşüldükten sonra, aynı karta iade edilecektir. Depozito iadeleri banka iç iletişiminden kaynaklı olarak iade işlemi yapıldıktan 3-5 iş günü içerisinde kredi kartınıza yansımaktadır.

ONLINE ÖN ÖDEMELİ (HEMEN ÖDE) REZERVASYON VE KİRALAMA

Online Ön Ödeme/Hemen Ödeme ifadesi, kiralama bedelinizi ve seçtiğiniz ek hizmetleri online olarak, hemen ödeyebileceğinizi belirtir. Online rezervasyon sayfası; rezervasyon konfirme edilsin ya da edilmesin; araç kiralama anlaşması yerine geçmez. Ön Ödemeli Rezervasyon Formu detayında ismi bulunan kişi adına kiralama yapılır.

3D güvenlik gereği internetten ödeme esnasında kart sahibi ve rezervasyon sahibinin aynı kişi olması zorunlu olmayıp, kiralama esnasında rezervasyon sahibinin mutlaka kendisine ait bir kredi kartı ibraz edebiliyor ve depozito işleminin gerçekleşiyor olması gereklidir.

Gri Rent A Car, kiralama hizmetini kendisine bağlı sebeplerden dolayı veremediği takdirde, müşteri tarafından önceden ödenen tutarın tamamını iade edecektir. Gri Rent A Car kiralama ofislerinden yapılacak kiralamalarda, ön ödemesi yapılmış rezervasyonların karşılığı Gri Rent A Car Ön Ödemeli Rezervasyon Formları üzerinde yazan tutarlarla sınırlıdır.
Gri Rent A Car Ön Ödemeli Rezervasyon formları kiralama başlangıcında ya da sürecinde müşterilerimizin talep edebileceği ek hizmet ve güvenceler ile yakıt, tek yön, trafik cezası ve hasar bedelleri (Kira anlaşmasında yazılı kaza ve hırsızlık durumunda yapılması gerekenler bölümünde açıklanan şartların yerine gelmediği durumlar) vb. harcama bedellerini içermez. Bu bedeller için müşterilerimizin kiralama esnasında şahsi kredi kartı ibraz etmesi gerekmektedir.

Yapılan ödemelerin müşterilerimizin kredi kartına yansıması aşamasında, kullanılan kredi kartının ait olduğu bankaların, herhangi bir sebeple uygulayabileceği her türlü komisyon, kur farkı, hizmet ücreti vb. bedeller Gri Rent A Car markasının sorumluluğunda değildir.

Gri Rent A Car, kiralama hizmetini kendisine bağlı sebeplerden dolayı sunamazsa, müşteri tarafından önceden ödenen tutarın tamamını iade edecektir.

Gri Rent A Car Ön Ödemeli Rezervasyon tutarı araç kira bedeli ve rezervasyon esnasında almış olduğunuz ek hizmetleri içerir. Kiralama başlangıcında ofisten alacağınız ek hizmetler ve olası ekstralar (HGS, yakıt, trafik cezası, tek yön, kira anlaşmasında yazılı kaza ve hırsızlık durumunda yapılması gerekenler bölümünde açıklanan şartların yerine gelmediği durumlar vb) için şahsi kredi kartı ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ön ödemeli rezervasyonlar için kiralama koşulları aşağıda sıralanmıştır.

 • Ön Ödemeli rezervasyonlarda kiralama günü, saati, araç bilgileri, kiralama ofisi güncellenemez, değişiklik yapılamaz.
 • Ön ödeme seçeneği ile rezervasyon yapılan araç kiralama bedeli ve seçtiğiniz ek ürün ve güvence paketlerine ait toplam tutar rezervasyon aşamasında tahsil edilecektir.
 • Ön ödemeli rezervasyon sayesinde kazanılan indirim başka bir kampanya ile birleştirilemez.
 • Ön ödemeli rezervasyon ile yapılan bir kiralamada, kiralama süresinin rezervasyon formunda belirtilen sürenin üzerine çıkması durumunda oluşacak ilave bedel kiralama başlangıcında müşterimizin ibraz ettiği kredi kartından, uzama günleri liste fiyatları üzerinden %20 indirim uygulanarak tahsil edilir.
 • Ön ödemeli rezervasyonlarda, aracın rezervasyon iade bitiş tarihinden erken iade edilmesi durumunda müşterilerimizin kullanılmayan günlerinin iadesi yapılmamaktadır.
 • Ön Ödemeli rezervasyonlarda aracı teslim alma saatinden 24 saat öncesine kadar rezervasyon iptal edilirse kiralama ücretinin tamamı Gri Rent A Car tarafından iade edilecektir.
 • Ön Ödemeli rezervasyon kiralama başlangıç saatine 24 saatten daha az bir süre kalmış ise aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.
  • 1-3 günlük rezervasyonlarda 1 günlük kesinti uygulanır.
  • 4-7 günlük rezervasyonlarda 2 günlük kesinti uygulanır.
  • 8 gün ve üzeri rezervasyonlarda % 20 kesinti uygulanır.
 • Ön Ödemeli rezervasyonlarda müşterilerimize ait araçlar teslim alma saatinden itibaren 2 saat bekletilecek olup, bu iki saat içerisinde müşterilerimiz araçlarını teslim alabileceklerdir. 2 saat sonrasında rezervasyon sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek ve ücret iadesi ücret iade yapılmayacaktır.
 • Ön Ödemeli Rezervasyonların iade süreci bankanın işlem yoğunluğuna bağlı olarak 3 ila 5 iş günü arasında değişmektedir.
 • Ön Ödemeli Rezervasyonlarda araçların müşterilerimize teslim edilebilmesi için Genel Kiralama Koşullarının ve aşağıdaki şartların yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Aşağıdaki şartların sağlanamaması durumunda araç tahsis edilmeyecek olup,yukarıdaki iade şartları geçerlidir.
 • Depozito için ödeme şekli sadece şahsi kredi kartı olup nakit ödeme ve debit kart uygulaması bulunmamaktadır.
 • Kiralama türü ve araç grubuna göre değişen depozito tutarının şahsa ait kredi kartından sağlanıyor olması gerekmektedir. Kredi kartının üzerinde kiralama yapacak kişiye ait isim, soy isim bilgisi ve kredi kartı numarası bulunmalıdır.
 • Kira bedeline ek olarak kredi kartına konulacak depozito miktarı için yeterli limit uygunluğunun olması gerekmektedir.
 • Aracı teslim alacak kişinin ehliyetini ve kendine ait kredi kartını Gri Rent A Car ofisine ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Orta ve Üst segment kiralamanın gerçekleşebilmesi için farklı bankalara ait 1 Kredi kartının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ehliyetlerin üzerindeki yazıların okunaklı ve ehliyetin yıpranmamış olması gerekmektedir.
 • Ehliyette T.C. Kimlik numarası yazmaması halinde T.C. Kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Yabancı ehliyete sahip kullanıcıların pasaportunu/ülkeye giriş damgasını kiralama yapacağı ofise ibraz etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Herhangi bir kaza durumunda, aracın yeri değiştirilmeden kazanın şekline uygun kaza tespit tutanağı tutulması ya da en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak kaza, hırsızlık ve alkol tespit raporları alınması ve 7/24 hizmet veren 0850 360 14 74 numaralı İletişim Merkezi’ne bilgi verilmesi zorunludur. Sadece Trafik polisleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanakları araç kullanıcıları tarafından emniyetten alınabileceği gibi e-devlet üzerinden de temin edilebilmektedir. Aracın çalınması durumunda da en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak 7/24 hizmet veren 0850 360 14 74 numaralı İletişim Merkezi’ne bilgi verilmesi zorunludur. Aksi halde satın alınan tüm güvenceler geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3'üncü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir. Aracın arızalanması veya herhangi bir nedenle desteğe ihtiyaç duyulması durumunda, 7/24 hizmet veren 0850 360 14 74 telefondan yardım temin edilmesi gerekmektedir.

 • Lütfen kiralama başlangıcında ve iadesi sırasında Araç teslim etme ve teslim alma formunun doldurulup karşılıklı olarak imzalandığından emin olunuz.
 • Kiralama süresini uzatmak, dönüş saatini ve gününü bildirmek / değiştirmek için lütfen kiralamayı yaptığınız ofisi ve ya Rezervasyon merkezimizi arayınız.
 • Kiralama sırasında kaza, aracın arızalanması veya herhangi bir nedenle desteğe ihtiyaç duyulması durumunda 0554 363 25 34 veya 850 360 14 74  numaralı İletişim Merkezi’ni arayarak 2’yi tuşlayabilirsiniz.
 • Kullanımınız sırasında aracın periyodik bakım kilometresi gelmesi durumunda, güvenli bir şekilde yolculuğa devam edebilmeniz için lütfen İletişim Merkezi’mizi arayınız.
 • Aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması veya çalınması durumunda, (aracın) yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. ÇİFT TARAFLI kazalarda ise, aşağıdaki maddelerde bildirilen haller dışında, kazanın oluş şekline göre sürücüler, Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde belirtilen şekilde doldurmakla yükümlüdürler. Çift taraflı kazalarda, sadece aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı, trafik polisi tarafından düzenlenmektedir.
 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik Kazasında sadece 3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin trafik güvencesinin bulunmaması durumunda,
 • Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

GÜVENCELER

Güvencelerimiz hakkında açıklama aşağıda yer almaktadır. Açıklamalar genel ve bilgi amaçlıdır. Gri Rent A Car bu bilgileri zaman içerisinde değiştirme hakkını saklı tutar. Rezervasyonunuza dahil olan güvenceler fiyat teklifinizde ve/veya rezervasyon konfirmasyonunuzda yer almaktadır.
Fiyatlarınıza dahil olmayan güvenceleri kiralama başlangıcında satış ofislerimizden satın alabilirsiniz. Geçerli limitlerle ilgili detaylı bilgiyi de satış ofislerimizden alabilirsiniz.
 

MİNİ HASAR GÜVENCESİ 
Rapor düzenlenmesi veya tutanak tutulması mümkün olmayan, tek taraflı hasar durumları için müşteriye 3.500 TL'ye kadar beyanla onarım hakkı sunan hasar güvencesidir. Cam - far - ayna güvencesini de kapsamaktadır.₺220
SÜPER MİNİ HASAR 
Trafik sigortası kapsamında 3. şahıslara ilişkin hasar limitini bu güvence ile 1 milyon TL'ye kadar artırabilirsiniz.₺290
Rapor düzenlenmesi veya tutanak tutulması mümkün olmayan, tek taraflı hasar durumları için müşteriye 4.500 TL'ye kadar beyanla onarım hakkı sunan hasar güvencesidir. Cam - far - ayna güvencesini de kapsamaktadır.
TAM SİGORTA  
Trafik sigortası kapsamında 3. şahıslara ilişkin hasar limitini bu güvence ile 1 milyon TL'ye kadar artırabilirsiniz.₺320
Rapor düzenlenmesi veya tutanak tutulması mümkün olmayan, tek taraflı hasar durumları için müşteriye 5.500 TL'ye kadar beyanla onarım hakkı sunan hasar güvencesidir. Cam - far - ayna güvencesini de kapsamaktadır.
EK SÜRÜCÜ ₺65
KIŞ LASTİĞİ₺170
BEBEK KOLTUĞU ₺185
KM AŞIM BEDELİ₺6,00


YUKARIDA AÇIKLANAN GÜVENCELER GENEL VE BİLGİ AMAÇLIDIR. DETAYLI BİLGİ KİRALAMA OFİSLERİMİZDEN ALINABİLİR.

YABANCI EHLİYETLE KİRALAMA

 • Kiralama yapacak olan Türk vatandaşları dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarının yalnızca aşağıdaki şart ve koşullarda mümkün olduğunu bilir ve kabul eder:
  • Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.
  • Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış sürücü belgelerinin Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.
  • Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
 • Kiralama yapacak olan Yabancı ülke vatandaşları ise dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarının aşağıdaki şart ve koşullarda mümkün olduğunu bilir ve kabul eder:
  • Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.
  • Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
 • Yabancı ehliyetlerde, ehliyet veriliş tarihi ve müşterinin ismi latin alfabesi ile yazıldıysa ve okunabiliyorsa araç kiralaması gerçekleştirilebilir. Eğer Latin alfabesi ile yazılmamış ise noter onaylı tercüme  beyan etmesi gerekir.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 • Müracaat herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilir.
 • Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.
 • Sürücü belgesi alacaklarda, 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, aynı maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynen aranır. Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır.
 • Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla sürücü belgesinin doğruluğu hakkında inceleme ve araştırma yapılabilir.
 • Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.
 • Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili bir anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.
 • Türk vatandaşlarının Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.
 • Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları motorlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir, ancak bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki sınıf sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde eğitim ve sınav şartı da aranır.
 • Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmüş olmaları zorunludur.
 • Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir.
 • Dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgeleri ile bu maddede belirtilen şartları sağlamadan araç kullananlar hakkında 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden işlem yapılır.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI İLE KİRALAMA

Tüm kiralama işlemlerinizde, eski veya yeni kimlik belgelerinizin yanında kiralama yapılan araç sınıfına uygun sürücü belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

SÜRE UZATMA, ARAÇ KONTROL VE AYLIK KİLOMETRE PROSEDÜRLERİ

 • Kiralama Süresini Uzatma: Kiralama sürenizi uzatmak isterseniz, bununla ilgili başvuru yapmanız ve onay almanız gerekmektedir. Onay almadan yapacağınız uzatmalar kira sözleşmesinin ihlali niteliğinde olacaktır. Kira anlaşmanızda yer alan ücret bilgileri, anlaşmada belirtilen tarihlerle sınırlı olduğundan, kiralama sürenizi uzatacağınız tarihlerdeki güncel fiyat bilgileri için kiralamanızı gerçekleştirdiğiniz Gri Rent A Car Ofisi’ni arayabilirsiniz.
 • Aylık Kilometre Tahsilatı: Sonlandırmak istediğiniz kiralamanızda kilometre aşımı mevcutsa, kiralama koşullarında belirtilen aylık kilometre limiti (3.000 km)  ve kilometre aşım ücretleri doğrultusunda, kilometre aşımına dair ücret ayrıca yansıtılır. Bir ayın üzerindeki aylık kiralamalarınız için havuz kilometre uygulaması yoktur. Sizden her ay, sözlü beyan ile alınan güncel kilometre bilgisi doğrultusunda kilometre limit aşımı varsa tahsil edilir. Kiralama sona erdiğinde kullanılan toplam süre göz önünde bulundurularak, toplam kullanılan kilometre belirtilen limitin altındaysa, kilometre aşım ücreti son kontratınız üzerinden iade edilir.
 • Araçların Kontrol Süreleri: Fiyat değişikliği olmadan devam eden aylık veya günlük kiralamalarınızda, araç kontrolleri kapsamında 3 ayda bir olacak şekildeki periyotlarda aracı ofise getirmeniz gerekmektedir. Fiyat değişikliklerinde, sözleşme yenilemeleri kapsamında Gri Rent A Car Ofisimizi ziyaret etme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

Findeks Sorgulaması - Findeks Notu
Araç kiralamak için beklenen findeks notu konusunda ortak bir sınır bulunmuyor. Ancak genel olarak 1200 ile 1900 arasındaki findeks puanı kişilerin araç kiralama taleplerinin karşılanabilmesi için yeterli. Yapılan rezervasyon karşılığında rezervasyon günü ofiste veya rezervasyon tarihinden önce ilgili ofis müşteriyi arayıp ilgili araç segmenti için findeks sorgulamasını yapmak zorundadır. Findeks sorgulaması sonucu uygun puanı olmayan müşteriye firmanın araç sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Findeks puanı araç segmentine göre uygun olması firmanın müşteriye araç sağlama zorunluluğu getirmez. Müşterinin bankalara olan ödeme alışkanlığı yine müşteri değerlendirmesi için önemlidir. Araç gruplarına göre minimum olması gereken findeks puanı;

EKONOMİ1100-1199 PUAN
ORTA1200-1399 PUAN
SUV1400-1599 PUAN
PREMİUM-LÜKS1600-1900 PUAN

Trafik cezaları

OGS-HGS geçişleri ve trafik cezalarının tamamı müşteriye aittir (köprü ve otoyollarda hatalı gişe kullanılması da dâhil olmak üzere)  Bu cezalar şirkete daha sonra tebliğ edilse dahi müşteri kiralama dönemi içerisindeki OGS-HGS gişeleri ve tüm trafik cezalarından bizzat sorumludur.